Serwisy studentów i absolwentów
Serwisy studentów i absolwentów
"
STUDIA PODYPLOMOWE
"Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy"

REKRUTACJA na studia podyplomowe
Najbliższy termin rozpoczęcia studiów:
12.04.2019 r.
 • Informacje dla kandydatów
  na studia podyplomowe
  - Regulamin Studiów na   Politechnice Warszawskiej
  - cel studiów
  - spis modułów
  - wykładowcy
  - materiały dydaktyczne zobacz więcej "
   
   
Aktualna oferta edukacyjna
Aktualna oferta edukacyjna
"
Studia podyplomowe
Studia podyplomowe "Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy"

 

REKRUTACJA na studia podyplomowe
Najbliższy termin rozpoczęcia studiów:
12.04.2019 r.
 • Szkolenia problemowe i specjalistyczne

  Szkolenia związane z problematyką kształtowania bezpiecznego, higienicznego i ergonomicznego środowiska pracy i życia człowieka

  zobacz pełną listę szkoleń "

  - Szkolenia okresowe dla 
    pracowników służby BHP 
  - Szkolenia okresowe dla
    pracodawców i osób kierujących
    pracownikami

Edukacja i szkolenia - dawne przewijane zakładki
Edukacja i szkolenia - dawne przewijane zakładki

PAKIETY EDUKACYJNE

Dla szkół

"Kultura bezpieczeństwa"
Materiały pomocnicze z zakresu kultury bezpieczeństwa dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych...
więcej

Dla uczelni

Nauka o pracy
Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena, ergonomia - pakiet edukacyjny dla uczelni wyższych, pod redakcją D. Koradeckiej, jest interdyscyplinarnym...
więcej

Kształcenie dorosłych

Multiedu-BHP

Multimedialny pakiet materiałów szkoleniowych obejmuje całokształt problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy...

więcej

"KULTURA BEZPIECZEŃSTWA"

na płytach CD i DVD

W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym opracowano materiały pomocnicze dla nauczycieli pn. „Kultura bezpieczeństwa” do nauczania na wszystkich poziomach edukacji szkolnej. Projekt został zrealizowany w ramach programu wieloletniego „Dostosowanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej”

Materiały są zbiorem pomocy edukacyjnych wspierających nauczyciela w procesie kształcenia z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii na wszystkich poziomach krajowego systemu oświatowego:
-         w klasach I-III szkoły podstawowej,
-         w klasach IV-VI szkoły podstawowej,
-         w gimnazjum,
-         w szkołach ponadgimnazjalnych.


Materiały dostępne są w wersji elektronicznej na płytach CD lub DVD.

mniej

NAUKA O PRACY - BEZPIECZEŃSTWO, HIGIENA I ERGONOMIA - pakiet edukacyjny dla uczelni wyższych, pod redakcją D. Koradeckiej, jest interdyscyplinarnym, monograficznym nowoczesnym materiałem dydaktycznym opartym na najnowszych osiągnięciach nauk technicznych, biologicznych i społecznych.
Materiał merytoryczny oprogramowania przewidziany jest na 60 godzin zajęć.edu

 

Materiał ten jest zorganizowany w formie następujących 8 niezależnych modułów tematycznych:

 • Ergonomia - pojęcia podstawowe
 • Prawna ochrona pracy
 • Czynniki antropometryczne i biomechaniczne
 • Czynniki fizjologiczne
 • Czynniki psychologiczne i społeczne
 • Zagrożenia czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi w środowisku pracy
 • Diagnostyka i projektowanie układów antropotechnicznych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

W wersji multimedialnej oraz interntowej (po uzyskaniu kodu dostępu) pakietu edukacyjnego przewidziano dwa warianty oprogramowania - wspierające proces dydaktyczny z punktu widzenia wykładowcy oraz ułatwiając samokształcenie studiującemu.

mniej

MULTIEDU-BHP - Multimedialny pakiet materiałów szkoleniowych obejmuje całokształt problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy. Jego autorami są krajowi specjaliści z tego zakresu.
Jest przeznaczony dla organizatorów szkoleń i wykładowców problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.Struktura modułowa pakietu umożliwia łatwe wyodrębnianie z całości materiału tekstów oraz foliogramów odpowiednich dla danej grupy odbiorców. Korzystając z zawartości dysków, wykładowca może tworzyć własne pomoce edukacyjne: skrypty i foliogramy.

 

W skład pakietu wchodzą:

 

teksty źródłowe podzielone na 19 modułów tematycznych:

 • M1 – Prawna ochrona pracy
 • M2 - Psychofizyczna problemy człowieka w środowisku pracy
 • M3 – Ergonomia
 • M4 – Zagrożenia mechaniczne
 • M5 – Pyły w środowisku pracy
 • M6 – Czynniki chemiczne w środowisku pracy
 • M7 – Charakterystyka zagrożeń stwarzanych przez maszyny produkcyjne
 • M8 – Hałas
 • M9 – Drgania mechaniczne
 • M10 – Energia elektryczna i elektryczność statyczna
 • M11 – Zagrożenia elektromagnetyczne
 • M12 – Oświetlenie pomieszczeń i stanowisk pracy
 • M13 – Poważne awarie przemysłowe
 • M14 – Zarządzenie bezpieczeństwem pracy i ergonomią
 • M16 – Środki ochrony indywidualnej
 • M17 – Pierwsza pomoc
 • M18 – Organizacja i metodyka szkoleń oraz popularyzacja bezpieczeństwa pracy
 • M19 – Zagrożenia pożarowej i wybuchowe
 • M20 – Czynniki zagrożeń biologicznych w środowisku pracy

 

ponad 2000 foliogramów, przeznaczonych dla wykładowców, którzy korzystają z pakietu w ramach tradycyjnych form edukacyjnych

mniej
Szkolenie w technologii elearning

Szkolenie w technologii e-LEARNING
"Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy"

zobacz więcej "

 


Nauczanie BHP

 

Podstawy prawne edukacji i szkoleń w zakresie BHP. 

zobacz więcej "

 

Centrum
Edukacyjne CIOP-PIB

 

Centrum Edukacyjne CIOP-PIB powstało w 1994 roku jako część struktury organizacyjnej Instytutu utworzonej w celu realizowania zadań statutowych związanych z kształceniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

zobacz więcej "

 

Stowarzyszenie
Absolwentów

 

Stowarzyszenie zrzesza Absolwentów, którzy ukończyli Studia Podyplomowe w zakresie "Bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy" prowadzone z udziałem CIOP-PIB.

zobacz więcej "